Psychotherapie, psychotherapeut, psychotherapeutisch, Utrecht, vrijgevestigd, vrijgevestigde, therapeut, psycholoog, eigen praktijk, GGZ, SGGZ, BGGZ, therapie, behandeling, depressie, angst, eetstoornis, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornis, persoonlijkheidsstoornissen, borderline, identiteit, jongvolwassen, jongvolwassenen, volwassen, volwassenen, zelfbeeld, zeflwaarde, zelfwaardering, eigenwaarde, afhankelijke, persoonlijkheid, ontwijkende, NAO, autisme, ontwikkelingsstoornis, ontwikkeling, DSM
© Peter van Andel  2015 Website versie 2.06 September 2020
Wat is psychotherapie? Psychotherapie is een manier om meer inzicht te krijgen in emoties, gedachten en gedrag. Klachten als angst, somberheid, wanhoop, eenzaamheid, problemen met emotieregulatie, eetproblemen, suïcidaliteit, etc. hebben altijd een onderliggend probleem, dat alleen vaak niet begrepen wordt. Het in psychotherapie begrijpen van het probleem en het creëeren van een logica voor eigen emoties, gedachten en gedrag, leidt vaak tot vermindering van klachten, ook al zijn de onderliggende problemen niet altijd (helemaal) op te lossen. Psychotherapie is niet voor iedereen geschikt: een minimale vaardigheid en bereidheid om jezelf en de wereld vanuit een ander perspectief te bekijken zijn noodzakelijk voor persoonlijke groei en het verminderen van klachten.      Intake Het eerste (intake-) gesprek is bedoeld voor kennismaking, om de klachten te bespreken en therapiedoelen te bepalen, maar vooral om te kijken of er een klik is. Een goede behandelrelatie en een gevoel van veiligheid is namelijk essentieel voor het slagen van de behandeling. Als er een wederzijds positief gevoel is in de intake, dan kan de behandeling zonder wachttijd voortgezet worden. Een geldig legitimatiebewijs is tijdens het eerste gesprek verplicht. Verwijzing Voor vergoeding van de intake en behandeling door de zorgverzekeraar is een verwijzing van een (huis-) arts noodzakelijk. Op de verwijsbrief moet het volgende vermeld staan:                                                                                            (minimale vereisten NZa) - Datum verwijzing (maximaal een half jaar voor de eerste behandelafspraak) - Naam en functie van de verwijzer - AGB-code van de verwijzer - Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer - Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum) - Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden   daarvan, met benoeming van de stoornis (DSM-IV code of op andere manier) - Aangeven dat verwezen wordt naar de specialistische ggz                     Wachttijd actualisatiedatum: 01-09-2020 Wacthttijd tot intake: > 6 maanden Wachttijd tussen intake en therapie: -     (De wachttijd is onafhankelijk van soort klacht (DBC) of zorgverzekeraar. “Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken met een (andere) zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, een behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”   ROM Vanaf 1 januari 2017 werd elke hulpverlener in de GGZ verplicht om door middel van vragenlijsten de voortgang van de therapie te meten. Deze ROM (Routine Outcome Measurement) zou er toe bij moeten dragen dat behandelingen regelmatig geëvalueerd, en daarmee effectiever worden. Ik vind deze vragenlijsten echter niet zinvol. Mijns inziens is het bespreken van de simpele vraag: “hoe gaat het nu met je?” vele malen effectiever dan het bespreken van gestandaardiseerde grafieken waaruit blijkt dat iemand 5% meer of minder depressief is geworden. J. van Os e.a. (2012) schrijven dan ook: “het gijzelen van hulpverleners (en cliënten red.) met het zoveelste voorbeeld van kostbare, ondoordachte en onwetenschappelijke bureaucratie dient een krachtig halt toe te worden geroepen”. GGZ Nederland heeft per 27-03-2017 geadviseerd de aanlevering van ROM-gegevens op te schorten omdat de privacy van de cliënt niet voldoende gewaarborgd is. Aangezien ik ROM gegevens niet gebruik voor de behandeling zelf, vervalt daarmee de wettelijke grondslag voor het afnemen van ROM-vragenlijsten en zal ik deze dus niet meer in laten vullen.
Psychotherapiepraktijk Peter van Andel